Генеральне консульство України в Гамбурзі

, Київ 03:56

Вихід з громадянства (faq).

Хто може порушити клопотання щодо виходу з громадянства України?

Відповідно до чинного законодавства України, клопотання щодо виходу з громадянства України можуть порушити громадяни України, які отримали дозвіл компетентних органів України на постійне проживання за кордоном (не мають реєстрації на території України, здали  внутрішній паспорт  на знищення до органів Державної міграційної служби України та мають відмітку в паспорті громадянина України для виїзду за кордон «Постійне проживання»), а також мають гарантію від  властей Німеччини про те, що у разі припинення громадянства України їм буде надано громадянство Німеччини – Einbürgerungszusicherung або за наявності вже громадянства іншої держави - документа, який свідчить, що заявник отримав громадянство ФРН - Einbürgerungsurkunde. Лише після цього та за наявності підготовленого комплекту документів щодо виходу з громадянства України Ви маєте особисто  (надіслані поштою заяви та документи повертаються заявнику без розгляду) звернутися до Генконсульства для порушення клопотання про вихід з громадянства України.

• На що слід звернути увагу під час підготовки комплекту документів щодо виходу з громадянства України?

При підготовці документів особливу увагу слід звернути на написання Вашого імені в документах офіційних органів ФРН, їх перекладах та паспорті громадянина України для виїзду за кордон і свідоцтві про народження. У разі наявності розбіжностей слід виправити документи або їх переклади у відповідності до написання Вашого імені у паспорті як кирилицею, так і латиницею. Ваше ім’я в німецьких документах має відповідати міжнародному написанню, в їх перекладах – українському.

 • У разі, якщо Ви (або німецькі органи) наполягають на дещо відмінному варіанті написання Вашого імені, німецький документ має містити примітку з зазначенням імені у національному паспорті та серію і номер паспорта. Переклад документа слід робити після внесення всіх приміток та виправлень!
 • Часто у гарантії надання громадянства ФРН зазначається по батькові заявника, попри його відсутність у паспорті громадянина України для виїзду за кордон. У цьому зв’язку просимо звернути увагу на переклад по батькові українською мовою: переклад має відповідати свідоцтву про народження; якщо свідоцтво про народження - зразка СРСР і заповнювалося російською мовою, переклад має враховувати норми українського правопису (по батькові в українській мові твориться за допомогою суфіксів -івна, -ївна та -ович, -йович).
 • Також просимо звертати увагу на написання у гарантії надання громадянства ФРН та її перекладі місця народження, яке має бути зазначене відповідно до свідоцтва про народження. Звертайте також увагу на категорію населеного пункту (село, селище міського типу, місто тощо) та написання складних назв: не “Ustkamenogorsk”, а “Ust-Kamenogorsk“; не “Усть-Кам’яногірськ” а ”Усть-Каменогорськ тощо.  У цьому зв’язку просимо звернути увагу на переклад місця народження українською мовою: переклад має відповідати свідоцтву про народження; якщо свідоцтво про народження -зразка СРСР і заповнювалося російською мовою, переклад має відповідати назві населеного пункту в українській мові!
 • Якщо гарантію щодо набуття  громадянства ФРН видано на шлюбне прізвище, а  паспорт громадянина України для виїзду за кордон – на дошлюбне, слід спочатку змінити паспорт на шлюбне прізвище.
 • Переклади документів слід робити в уповноважених присяжних перекладачів (ermächtigter Übersetzer). Підпис перекладача на кожному оригінальному перекладі обов’язково має бути засвідчено штампом апостиль (APOSTILLE). Переклади, які містять помилки та розбіжності з іншими документами, до розгляду не приймаються. Просимо бути максимально уважними!
 • У разі виходу з громадянства України разом з дітьми, які народилися після 01.03.2001 року, до матеріалів клопотання обов’язково додається довідка про реєстрацію дитини громадянином України за кордоном. Просимо звернути увагу на важливість зазначення особових даних дитини в такій довідці у повній відповідності до свідоцтва про народження: дата народження, написання імені (прізвище, ім’я та по батькові). У разі виявлення у довідці розбіжностей (наприклад: відсутність по батькові, зазначення лише однієї частини подвійного імені тощо), слід звернутися до органу видачі довідки, надавши оригінал довідки, яка містить неточності, та необхідні документи разом з заявою у довільній формі щодо виправлення розбіжностей (замість заяви встановленого зразку).

• Як правильно заповнити Заяву-анкету?

 • Заява-анкета та зразок її заповнення. Можна заповнювати як від руки так і на комп’ютері.  На поставлені питання слід відповідати чітко, у відповідності до зразка заповнення.

Змінювати форму анкети (видаляти нумерацію, видаляти блоки питань та ін.) заборонено. На кожному екземплярі анкети має міститися оригінальний підпис, датою підписання анкети має бути дата особистого звернення до Генконсульства.

Найчастіше виникають питання щодо заповнення графи 5 ″Коли та на яких підставах набуто громадянство України” та 7-ої ″Де і коли оформили документи на постійне проживання за кордоном заяви-анкети.

Отже, в пункті 5 слід зазначити:

а) якщо станом на 24 серпня 1991 року Ви постійно проживали на території України – “На момент проголошення незалежності України, 24.08.1991”;

б) якщо Ви переїхали до України на ПМП у період з 24.08.1991 до 13.11.1991 – “На момент набуття чинності ЗУ “Про громадянство України, 13.11.1991”;

в) якщо Ви народилися після 24.08.1991 – “З моменту народження, вказати дату”.

г) у разі визначення належності до громадянства – “Через визначення належності до громадянства”, вказати дату, зазначену у відповідному документі, та надати документ консулу (довідка ВГІРФО УМВС за останнім місцем реєстрації в Україні щодо підстави набуття Вами громадянства України).

Пункт 7 заповнюється наступним чином:

а) якщо штамп “Постійне проживання” було внесено в Україні – «ВГІРФО (Г)УМВС України в ….. області, ….. рік»; або «(Г)УДМС України в ….. області, ….. рік»;

б) у разі оформлення ПМП за кордоном – «Посольство /Генеральне консульство/ Відділення Генконсульства України у ФРН (конкретизувати яка саме закордонна дипломатична установа), , ….. рік» (датою оформлення дозволу на ПМП у такому випадку буде дата прийняття на постійний консульський облік, а не на тимчасовий у зв’язку з порушення клопотання ПМП).

У разі, якщо з Вами з громадянства України виходить також Ваша неповнолітня дитина, якій на момент подання клопотання виповнилося 14 років, їй слід оформити нотаріально засвідчену заяву:

 • Заява дитини про згоду на вихід з громадянства України (разом з одним з батьків). Засвідчити дану заяву можна як у Посольстві (необхідна особиста присутність дитини, консульський збір – 35 євро; сплачується також банківським переказом), так і у німецького нотаріуса (засвідчену нотаріусом заяву встановленої форми затвердженого зразка слід додатково засвідчити штампом Apostille та перекласти засвідчення нотаріуса та Apostille українською мовою; переклад також апостилюється).

У разі, якщо з громадянства України  виходить тільки дитина (батьки не виходять або вже вийшли з громадянства), слід заповнити заяву іншої форми:

Зверніть увагу, що до клопотання про вихід з громадянства України своєї дитини заявник обов’язково додає 4  копії відповідних сторінок власного паспорта громадянина України для виїзду за кордон (стор. з фото, стор. з даними про дітей, стор. зі штампами «Постійне проживання» та консульського обліку, стор. з Aufenthaltstitel) або – якщо він уже вийшов з громадянства України - копії закордонного паспорта громадянина ФРН (Reisepass) та 4 копії довідки консульської установи про припинення громадянства України.

Важливим аспектом при виході з громадянства разом з дитиною є також очевидність родинного зв’язку з заявником. У разі, якщо такий зв’язок неможливо встановити за паспортом заявника та свідоцтвом про народження дитини (різні прізвища у свідоцтві та паспорті), то до клопотання обов’язково додаються документи, які підтверджують зміну прізвища (дитини або заявника), яка відбулася з моменту народження дитини. У разі іноземного походження документ має бути апостильованим (або легалізованим - у залежності від часу та місця походження документа). Разом з копіями документа подаються також копії його перекладу українською мовою (переклад також апостилюється).

Усі документи щодо виходу з громадянства подаються у чотирьох ідентичних, складених в однаковій послідовності (відповідно до порядку у інформаційному аркуші) екземплярах. Кожен з екземплярів Вашого клопотання призначений для певного компетентного органу України. Від того, наскільки охайно та уважно Ви підготуєте документи, залежить і швидкість опрацювання клопотання консульською посадовою особою та прийняття рішення за Вашою заявою у цілому.

Виявлені згодом у документах неточності або відсутність певних документів у клопотанні істотно гальмують його розгляд та потребують тривалого процесу їх виправлення і, як правило, додаткового особистого звернення до установи. Отже, просимо з усією уважністю підійти до підготовки документів, адже саме заявник можете присвятити підготовці власних паперів набагато більше часу, ніж будь-який причетний до обробки справи чиновник. Проставляючи підпис під заявою, Ви погоджуєтесь з тим, що ознайомилися з вимогами до оформлення документів та підготували папери у повній відповідності до чинного законодавства. Зважайте також на те, що невірно заповнені графи анкети можуть бути розцінені не як помилка або неточність, а як повідомлення неправдивих відомостей. На цій підставі Вам може бути відмовлено у задоволенні клопотання, консульський збір при цьому поверненню не підлягає!

 

• Який термін розгляду клопотання про вихід з громадянства України?

Розгляд клопотання про вихід з громадянства України відповідно до чинного законодавства може тривати до одного року.

 Надані до Генконсульства матеріали попередньо перевіряються консульською посадовою особою під час прийому документів. У разі виявлення недоліків, документи повертаються заявнику для їх усунення.

Якщо недоліки у поданих документах було виявлено після прийому документів та до направлення їх на розгляд компетентних органів України, вони повертаються заявнику для усунення недоліків. Якщо протягом 60 днів доопрацьовані документи не були повторно надані до Генконсульства, приймається рішення про припинення провадження за таким клопотанням, консульський збір при цьому поверненню не підлягає.

 • Як у подальшому триває процедура розгляду мого клопотання щодо виходу з громадянства України, яке я подав до Генконсульства

Якщо документи відповідають встановленим вимогам, матеріали клопотання надсилаються до МЗС України для подальшої перевірки компетентними органами України. Відповідно до пункту 107 Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень (затверджений Указом Президента України від 27 червня 2006 року N588/2006), після надходження відповідей ДМС України та СБУ, якщо документи оформлені належним чином і підтверджують виконання умов виходу з громадянства України, а також відсутні підстави, за наявності яких вихід з громадянства України не допускається, МЗС надсилає матеріали справи про вихід з громадянства України на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства.  Після остаточної перевірки щодо відповідності матеріалів клопотання вимогам законодавства України на засіданні Комісії приймається рішення щодо можливості задоволення клопотання. У випадку позитивного рішення - заявник включається до відповідного Указу Президента про припинення громадянства України. Після надходження до Генконсульства від МЗС України тексту Указу, заявник протягом семи днів інформується про необхідність завершення формальностей у справі: здати до Генконсульства паспортні документи України, довідки про реєстрацію дітей громадянином України та отримати довідку про припинення громадянства.

Нагадуємо, що згідно з положеннями п. 41 Порядку централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України особа, громадянство України якої припинено у відповідності до Закону України “Про громадянство України”, зобов’язана здати паспорт до дипломатичної установи України у встановлений законодавством термін (30 днів з моменту підписання відповідного Указу Президента).

Просимо також взяти до уваги, що прийняття рішень за клопотаннями щодо виходу з громадянства України не належить до компетенції консульських установ і Генконсульства України у Гамбурзі зокрема, а натомість, є прерогативою Президента України. У цьому зв’язку надання Генконсульством релевантної інформації на звернення щодо проміжного стану опрацювання (етапу розгляду) або прискорення розгляду таких клопотань не видається можливим

 


Генеральне консульство України в Гамбурзі (Федеративна Республіка Німеччина)
Керівник: Тарасюк Оксана Борисівна
Генеральний консул України в Гамбурзі
Адреса: Mundsburger Damm 1, 22087 Hamburg. Переглянути на мапі
Телефон: (+49 40) 22949810, (+49 152) 190 77 502 (ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Факс: (+49 40) 22949813
Ел. пошта: gc_deg@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://hamburg.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян: 

Понеділок, середа, п’ятниця: 9:00—12:45

Вівторок: 14:00 – 17:45 

Четвер: прийом за попереднім записом громадян, які мають вади фізичного здоров’я, та прийом громадян з питань реєстрації актів цивільного стану; проведення виїзних консульських обслуговувань, відвідання арештованих і хворих громадян України

Вихідні - субота, неділя

Прийом громадян, які потрапили у скрутне становище (ДТП, втрата документів тощо), ведеться і у позаприйомні години.

Межі консульського округу:

Федеральні землі:

   Шлезвіг-Гольштейн,

Гамбург,

   Бремен,

  Нижня Саксонія.

                    

 

Примітки:

Увага! В приміщенні ГКУ в Гамбурзі консульський збір можна сплатити Вашою банківською EC-карткою.

Банківські реквізити:

Generalkonsulat der Ukraine in Hamburg

IBAN: DE 33 200 40000 067 888 55 00

BIC: COBADEFFXXX

Commerzbank AG Hamburg

Генконсульство у соціальних мережах:
 


Генеральне консульство України в Мюнхені (Федеративна Республіка Німеччина)
Керівник: Ярмілко Юрій Анатолійович
Генеральний консул України в Мюнхені
Адреса: Lessing Strasse, 14, 80336 München. Переглянути на мапі
Телефон: (+49 89) 55273718 (Канцелярія), (+49 160) 5121642 (ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Факс: (+49 89) 55273755
Ел. пошта: gc_dem@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://munich.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Години роботи:

Пн. – Пт., 8:30 – 18:00

Прийом громадян:

Понеділок, середа, п’ятниця: 09:00 – 12:45

Вівторок: 14:00 – 17:45

 

 

Четвер: проведення виїзних консульських обслуговувань, відвідання арештованих і хворих громадян України, а також усиновлених дітей;

прийом громадян та вхід до Генконсульства - по четвергах - здійснюється виключно за попереднім записом (gc_dem@mfa.gov.ua) та письмовим погодженням з консульською посадовою особою для громадян з особливими потребами (інваліди, вагітні, тяжкохворі).

Прийом громадян, які потрапили у скрутне становище (ДТП, втрата документів та необхідність невідкладного повернення в Україну, тощо), ведеться і у позаприйомні години.

 

 

Вихідні - субота, неділя.

Надання інформації з консульських питань:

     Телефон                         Питання

08955273725

 паспортні питання та  консульський облік громадян

Пн, Ср, Чт, Пт – з 16.00 до 17.00;

Вт – з 10.00 до 11.00

08955273717

 питання громадянства та оформлення постійного  місця проживання за кордоном

Пн, Ср, Чт, Пт – з 16.00 до 17.00;

Вт – з 10.00 до 11.00

 

 

 

08955273719

 питання оформлення свідоцтва на повернення в  Україну та реадмісія осіб

 

Пн, Ср, Чт, Пт – з 16.00 до 17.00;

Вт – з 10.00 до 11.00

У разі, якщо Вам не вдалося з’єднатися за телефоном, рекомендуємо надіслати електронного листа на адресу Генерального консульства України в Мюнхені: gc_dem@mfa.gov.ua

Пропонуємо також уважно ознайомитися з інформацією у розділі «Найчастіші запитання (FAQ)»

ВКРАЙ ВАЖЛИВО!!!

Генеральним консульством України в Мюнхені не опрацьовуватимуться телефонні дзвінки з прихованих (утаємничених) номерів телефонів та анонімні телефонні дзвінки.

При написанні електронних звернень (листів) прохання зазначати прізвище, ім’я та номер телефону (анонімні електронні звернення не опрацьовуються).   

Межі консульського округу:
Федеральні землі:
Баварія, Баден-Вюртемберг
Примітки:

Сплата консульського збору:

Передоплата / Vorkasse На місці / POS-Terminal *
IBAN DE41700202700659507544
BIC HYVEDEMMXXX
bei HypoVereinsbank München

 

*приймаються тільки дебетні картки;
  готівка та кредитні картки не приймаються

Генконсульство у соціальних мережах:

  


Генеральне консульство України у Дюссельдорфі
Керівник: Єгоров Владислав Євгенович
Генеральний консул України у Дюссельдорфі
Адреса: Immermannstraße 50, 40210 Düsseldorf. Переглянути на мапі
Телефон: (+49 211) 93 65 42 11; (+49 176 2727 6043 - ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Факс: (+49 211) 93 65 42 29
Ел. пошта: emb_de2@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян: Пн, Ср, Пт – з 09.00 до 12.45; 

                               Вт – з 14.00 до 17.45

Консультації за телефонами:

0211 93 65 42 11 Канцелярія  
0211 93 65 42 19 Загальні питання щодо роботи установи Пн – Пт з 09.00 до 13.00
0211 93 65 42 18 Консультація: паспортні та візові питання, консульський облік громадян Пн, Ср, Чт, Пт– з 16.00 до 17.00;Вт – з 10.00 до 11.00
0211 93 65 42 17 Консультація: питання виходу з громадянства України, питання визначення належності до громадянства України, набуття громадянства України за народженням Пн, Ср, Чт, Пт– з 16.00 до 17.00;Вт – з 10.00 до 11.00
0211 93 65 42 16 Консультація: питання ПМП, нотаріату, довідки про шлюбну правоспроможність, витребування документів, питання, пов'язані зі смертю громадян, питання РАЦС Пн, Ср, Чт, Пт– з 16.00 до 17.00;Вт – з 10.00 до 11.00

Четвер – за попереднім записом (+49 211 93 65 42 11): прийом громадян, які мають вади фізичного здоров’я, та прийом громадян з питань реєстрації актів цивільного стану; проведення виїзних консульських обслуговувань, відвідання арештованих і хворих громадян України.

Вихідні дні: субота, неділя

Межі консульського округу:
Федеральні землі:
Північний Рейн-Вестфалія
Примітки:

Реквізити для сплати консульського збору:

Generalkonsulat der Ukraine in Düsseldorf
IBAN: DE07 1004 0000 0260 9261 01
BIC: COBADEFFXXX
bei: Commerzbank, Filial Berlin 1

Генконсульство у соціальних мережах:


Генеральне консульство України у Франкфурті-на-Майні (Федеративна Республіка Німеччина)
Керівник: Польова Алла Валентинівна
Генеральний консул України у Франкфурті-на-Майні
Адреса: 60313, Frankfurt am Main, Vilbeler Strasse 29. Переглянути на мапі
Телефон: (+49 69) 29720920; (+49 176 23228951 +Viber - ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Факс: (+49 69) 29720929
Ел. пошта: gc_def@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://frankfurt.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Години прийому: Пн, Ср, Пт - з 9:00 до 12:45,

                                       Вт - з 14:00 до17:45.

Четвер: прийом, у випадку такої можливості та за попереднім погодженням, громадян певних категорій (інваліди, тяжкохворі), а також прийом громадян з питань реєстрації актів цивільного стану; проведення виїзних консульських обслуговувань, відвідання арештованих і хворих громадян України

З 1 липня 2016 року прийом відбувається за онлайн-реєстрацією.

Зареєструватися на прийом: Termin vereinbaren

Вихідні дні  - субота, неділя (а також святкові та неробочі дні).

Прийом громадян, які подорожують у Німеччині та потрапили у скрутне становище (ДТП, втрата документів тощо), ведеться і у позаприйомні години.

Зміни у графіку прийому дивіться у розділах Анонси або Оголошення

Надання консультацій по телефону (для земель Гессен, Рейнланд-Пфальц та Саар; крім вихідних та святкових днів, відповідно до графіку):

+49(69) 29 72 090: Пн - 15.00-16.00,
                             Вт - 09.00-10.30,
                             Ср - 15.00-16.30,
                             Чт- 09.00-10.30, 15.00-16.00
                             Пт - 15.00-16.00

Не вдалося зателефонувати? Напишіть нам на електронну пошту gc_def@mfa.gov.ua або надішліть повідомлення у чат Messenger сторінки Генконсульства у соціальній мережі Facebook: . Також просимо перед зверненням до установи ознайомитися з відповідями консульських посадових осіб  на найчастіші запитання (FAQ).

Увага! Третьої середи кожного місяця (з 09.00 до 12.00) проводиться прийом громадян генеральним консулом А.В.Польовою.
Записатися на прийом до генерального консула можна:

 • по телефону (в години надання консультацій по телефону +49 (69) 29 72 090: Пн - 15.00-16.00, Вт - 09.00-10.30, Ср - 15.00-16.30, Чт- 09.00-10.30, 15.00-16.00, Пт - 15.00-16.00),
 • написавши на електронну адресу установи (gc_def@mfa.gov.ua)
 • або надіславши повідомлення у чат Messenger сторінки Генконсульства у соціальній мережі Facebook: 
Межі консульського округу:
Федеральні землі:
Гессен, Рейнланд-Пфальц, Саар
Примітки:

Сплата консульського збору:

Передоплата / Vorkasse На місці / POS-Terminal *
IBAN DE59 5004 0000 0606 6302 00
BIC COBADEFFXXX
bei Commerzbank Frankfurt/Main.

 

*приймаються тільки дебетні картки;
  готівка та кредитні картки не приймаються

Генконсульство у соціальних мережах: