Оформлення закордонних паспортів
Опубліковано 19 травня 2022 року о 17:11

УВАГА! Консульські послуги надаються лише за попереднім онлайн-записом: ЗАПИС ОНЛАЙН

Врахуйте особливості оформлення та видачі закордонних паспортів під час воєнного стану:

Перелік документів

Особам, які досягли 16-річного віку, паспорт оформляється на 10 років на підставі заяви-анкети, поданої особисто.

Особам, які не досягли 16-річного віку, паспорт оформляється на 4 роки на підставі поданої особисто заяви-анкети одного з батьків (інший з батьків особисто подає окрему письмову заяву-згоду на оформлення дитині паспорта).

Увага! Клопотання щодо оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон поштою до розгляду не приймаються. 

Присутність дітей під час подачі документів для оформлення їм паспорта є обов’язковою  з 12 років.

Для обміну чи оформлення паспорта до закордонної дипломатичної установи України заявником подається:

 • Паспорт для виїзду за кордон (закордонний паспорт) – оригінал та одна копія сторінки з персональними даними, сторінки зі штампом «Постійне проживання. Німеччина» та сторінки з консульським обліком (за наявності таких відміток у паспорті). У разі звернення за оформленням паспорта у зв’язку зі зміною інформації, внесеної до нього, документи для його обміну подаються протягом одного місяця з дати настання таких подій.
 • Документ, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном (Aufenthaltstitel) – оригінал та одна копія. 
 • Довідка про адресу проживання у ФРН (Meldebescheinigung) видана в межах 3 місяців до дня подання документів оригінал та одна копія. 
  • Aufenthaltstitel та Meldebescheinigung не потрібно перекладати на українську мову.
 • Паспорт громадянина України (внутрішній паспорт)  – оригінал та одна копія сторінок з відмітками – для особи, яка досягла 14-річного віку. У разі, якщо відбулася зміна прізвища, імені чи по батькові (у т.ч. відмова від по батькові) у громадян, які не мають статусу осіб, що постійно проживають за кордоном (тобто у яких у паспорті для виїзду за кордон відсутня відмітка українською мовою «Постійне проживання»), паспорт громадянина України подається вже зі зміненими даними.
 • довідка про реєстрацію особи громадянином України – оригінал та одна копія – у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон вперше (ознайомитись із процедурою оформлення довідки можна за посиланням https://munich.mfa.gov.ua/konsulski-pitannya/diyi-z-pitan-gromadyanstva/nabuttya-gromadyanstva-ukrayini-za-narodzhennyam). 
 • Свідоцтво про народження– оригінал та одна копія – подається у разі оформлення паспорта:
  • особам віком до 16 років;
  • громадянам зі статусом осіб, що постійно проживають за кордоном, якщо їх паспорт громадянина України був вилучений компетентними органами України під час оформлення постійного проживання.
  • Увага! Свідоцтво про народження, видане в іноземній державі, має бути завірене штампом «Апостиль» (або легалізоване) та перекладене на українську мову. Підпис перекладача має бути також засвідчений штампом «Апостиль». Якщо переклад зроблений в Україні, підпис перекладача має бути засвідчений українським нотаріусом
 • Фотографування на паспорт здійснюється в Генконсульстві. Одна кольорова фотокартка розміром 10 на 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування  подається у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон:
  • новонародженій дитині;
  • дитині, яка не досягла 12-річного віку і яка відсутня в консульстві у момент оформлення паспорта;
  • особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я.

На фотокартці має бути зображено 70% обличчя, контури повинні бути чіткими,  фон – білим. Фото повинно бути роздруковане на матовому папері високої якості без дефектів методом класичного мокрого фотодруку (а не методом струменевого друку).


 • Паспорт для виїзду за кордон батьків, опікунів чи інших законних представників – оригінал та одна копія – у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон дітям віком до 16 років або особам, не здатним самостійно пересуватися. Якщо дані батьків/опікунів у їх паспортах відрізняються від даних, зазначених у свідоцтві про народження дитини, додатково подаються документи про зміну персональних даних (видані в іноземній державі документи про зміну персональних даних мають бути завірені штампом «Апостиль» (або легалізовані) та перекладені на українську мову. Підпис перекладача має бути також засвідчений штампом «Апостиль». Якщо переклад зроблений в Україні, підпис перекладача має бути засвідчений українським нотаріусом).
 • Заява-згода матері/батька на оформлення паспорта дитині – заповнюється одним з батьків (який не планує бути присутнім при видачі виготовленого паспорта)  та підписується з проставленням дати у присутності консульського працівника – у випадку оформлення паспорта дитині віком до 16 років. Інший з батьків (який отримуватиме паспорт) підписує заяву-анкету, сформовану консульським працівником. Згода матері/батька на оформлення паспорта дитині подається нотаріально засвідченою, якщо мати/батько відсутній при подачі документів. Згода може бути посвідчена нотаріусом в Україні чи будь-яким нотаріусом на території ФРН. В останньому випадку така згода має бути додатково засвідчена штампом «Apostille». 

Згода від другого з батьків не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства. У цьому випадку необхідно надати підтверджуючі документи та їх копії.

Згода другого з батьків також не вимагається, якщо разом із документами, передбаченими для оформлення паспорта, подається один з таких документів (в оригіналі та копії):

 • свідоцтво про смерть другого з батьків (свідоцтво про смерть, видане в іноземній державі, має бути завірене штампом «Апостиль» (або легалізоване) та перекладене на українську мову. Підпис перекладача має бути також засвідчений штампом «Апостиль». Якщо переклад зроблений в Україні, підпис перекладача має бути засвідчений українським нотаріусом);
 • рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;
 • рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;
 • рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;
 • документ, що підтверджує розірвання шлюбу з другим з батьків, та актуальна  (видана в межах 3 місяців до дня подання документів) сімейна довідка про реєстрацію місця проживання дитини разом з тим із батьків, який подає заяву-анкету;
 • витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;
 • довідка, видана органом державної виконавчої служби України, про наявність заборгованості другого з батьків зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців.
 • Документ про зміну прізвища, імені чи по батькові – оригінал та одна копія – у разі, якщо відбулась зміна персональних даних. Увага! Видані в іноземній державі документи про зміну персональних даних мають бути завірені штампом «Апостиль» (або легалізовані) та перекладені на українську мову. Підпис перекладача має бути також засвідчений штампом «Апостиль». Якщо переклад зроблений в Україні, підпис перекладача має бути засвідчений українським нотаріусом).
 • Довідка,видана органами поліції держави, в якій втрачено або викрадено паспорт для виїзду за кордон, що підтверджує факт звернення заявника з приводу його втрати або викрадення – у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон у зв’язку з втратою.
 • Медична довідка – у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон представником на ім’я особи, яка не здатна самостійно пересуватися. Подається разом з перекладом на українську мову.
 • Документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, – у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон представником на ім’я особи, яка не здатна самостійно пересуватися – оригінал та одна копія. Документи, що підтверджують повноваження особи як законного представника, подаються засвідченими штампом «Апостиль» та мають бути перекладені на українську мову присяжним перекладачем.

 • Документ, що підтверджує сплату консульського зборувиключно  оригінал, лише у випадку, якщо Ви не плануєте оплачувати консульську послугу ЕС-карткою в терміналі Генконсульства (саме такий спосіб оплати ми рекомендуємо).


Самостійне відслідковування надходження паспорта можливе на сайті http://passport.mfa.gov.ua/ за кодом, який надається заявнику після подачі документів.


УВАГА! 


У разі пред’явлення повного комплекту документів консульською посадовою особою формується анкета-заява для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру у зв’язку з оформленням паспорта. Роздрукована заява-анкета надається заявнику для перевірки правильності внесених до неї персональних даних.

Після перевірки заявник власним підписом підтверджує правильність внесених до заяви-анкети персональних даних особи, на ім’я якої здійснюється оформлення паспорта.

Неповний комплект документів не може бути прийнятий до розгляду, водночас заявник має право повторно звернутися до Генконсульства після підготовки необхідних документів.

Оригінали документів повертаються заявнику після прийняття заяви-анкети до розгляду. До заяви-анкети додаються копії відповідних документів (подаються заявником разом з оригіналами).


Рішення про оформлення та видачу особі паспорта для виїзду за кордон приймається ЗДУ на підставі даних, отриманих з бази даних Реєстру.

Відомості (персональні дані), внесені до заяви-анкети, зберігаються в електронному вигляді в базі даних Реєстру.

Ідентифікація осіб, які звернулись із заявою про оформлення паспорта і стосовно яких відсутня інформація в базі даних Реєстру, здійснюється відповідно до наявних картотек консульського обліку.

Якщо в особи, яка не перебуває на консульському обліку, відсутні документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, дипустанова вживає заходів з метою встановлення особи та перевірки належності її до громадянства України.

У разі виникнення обставин (подій), у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну (крім закінчення строку дії паспорта), особа зобов’язана подати зазначені документи протягом одного місяця з дати настання таких обставин (подій).

У разі виникнення на території України в особи, яка постійно проживає за кордоном, обставин (подій), у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну, оформлення та видача паспорта здійснюється територіальним органом або територіальним підрозділом Державної міграційної служби України.


Транслітерація

 

У паспорті для виїзду за кордон прізвище та ім’я особи зазначається українською мовою та через скісну риску – латинськими літерами відповідно до правил транслітерації, що регламентуються Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 55 (зі змінами).

Перевірити транслітерацію можливо за допомогою сервісу «Перевірка транслітерації».

На письмове прохання особи внесення прізвища та імені латинськими літерами може бути виконано відповідно до його написання у раніше виданих документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, виданих компетентними органами України, або в документах, що підтверджують факт народження, зміну імені (у тому числі у разі укладання або розірвання шлюбу), виданих компетентними органами іноземної держави та легалізованих/апостилізованих в установленому порядку.

У паспорті громадянина України для виїзду за кордон написання прізвища особи латинськими літерами може бути виконано відповідно до написання прізвища її дитини/батьків (або одного з них)/другого з подружжя у раніше виданих їм паспортах (у т.ч. паспортах для виїзду за кордон, виданих іноземними державами, якщо дитина/батьки/другий з подружжя є іноземцями).


Видача паспорта

Для одержання нового паспорта після отримання повідомлення про його доставку до Генконсульства або наявності відповідної позначки про доставку до ГКУ в Гамбурзі в електронній системі http://passport.mfa.gov.ua/ треба зарезервувати час прийому онлайн ЗАПИС НА ПРИЙОМ та прибути до установи у зарезервовані дату та час.

Видача заявникові паспорта для виїзду за кордон здійснюється тим уповноваженим суб’єктом, який прийняв документи для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта для виїзду за кордон.

У разі оформлення заяви-анкети в закордонній дипломатичній установі паспорт видається у строк до трьох місяців.

Для отримання паспорта для виїзду за кордон, оформленого на ім’я особи, заявник (особисто) подає документ, що посвідчує особу. Присутність дитини, на ім’я якої оформлено паспорт для виїзду за кордон та яка досягла 12-річного віку, є обов’язковою.

Для отримання нового паспорта заявник здає паспорт, який подавався для обміну.

Паспорт для виїзду за кордон, оформлений на ім’я особи, яка не досягла 12-річного віку, може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку.

Паспорт для виїзду за кордон, оформлений особі у віці від 12 до 16 років, може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку, за умови присутності особи, на ім’я якої оформлено паспорт для виїзду за кордон.

Посвідчені німецькими нотаріусами довіреності повинні бути засвідчені штампом «Апостиль» та перекладені на українську мову присяжним перекладачем.

Під час видачі паспорта проводиться процедура верифікації. Заявником проводиться візуальна перевірка персональних даних, внесених до паспорта.

При видачі паспорта до заяви-анкети вноситься підпис заявника із зазначенням дати отримання паспорта.

Якщо заявник не отримав оформлений паспорт для виїзду за кордон протягом шести місяців з дня його оформлення, працівник закордонної дипломатичної установи письмово повідомляє заявнику та попереджає про знищення паспорта в разі його неотримання протягом року з дня його надходження. У разі неотримання протягом року паспорт для виїзду за кордон знищується.

Строк зберігання неотриманого паспорта для виїзду за кордон може бути продовжено за письмовим зверненням особи (бланк заяви ( .doc , 30.21 Кб )) із зазначенням кінцевого строку зберігання.

Консульський збір

За оформлення паспорта для виїзду за кордон (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обмін справляється консульський збір відповідно до тарифів консульського збору.

Загальна вартість паспорта для дітей віком до 16 років становить 37 євро, для дорослих (віком від 16 років) – 120 євро.

Для сплати консульського збору рекомендуємо скористатися можливістю оплати німецькою дебетною карткою (EC-Karte, Girocard) безпосередньо в Генконсульстві під час отримання послуги.

генеральне консульство україни в мюнхені - оформлення паспорта громадянина україни для виїзду за кордон закордонними дипломатичними установами

Сплата консульського збору також можлива шляхом банківського переказу на рахунок Генконсульства:

Empfänger: Generalkonsulat der Ukraine in Hamburg

IBAN: DE33 2004 0000 0678 8855 00

BIC: COBADEFFXXX Commerzbank AG

Призначення платежу: прізвище, імʼя отримувача послуги та назва консульської дії.

У разі сплати банківським переказом на момент отримання консульської послуги гроші мають бути зараховані на рахунок Генконсульства (здійснюйте платіж заздалегідь).

У разі сплати банківським переказом до пакету документів слід додати платіжний документ.

Готівка та кредитні картки Visa / MasterCard до оплати не приймаються!

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux